Úvod Dokumenty Tip na výlet Společné projekty Kontakty   Dřísy Hlavenec Konětopy Lhota Nedomice Ovčáry Sudovo Hlavno

Úřední deska
 

 Datum  Obsah dokumentu
zveřejněno 2.1.2023 Schválené RO_3_2022.
Schválený rozpočet na rok 2023_zveřejněný.
Schválený střednědobý výhled_2023_2025
.
zveřejněno 21.11.2022 Oznámení záměru vložení majetku do hospodaření
zveřejněno 21.11.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky_2023_2025.
zveřejněno 21.11.2022 Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2023.
zveřejněno 14.10.2022 Schválené RO_2_2022.pdf
zveřejněno 4.7.2022 Schválené RO_1_2022.pdf
Závěrečný účet za rok 2021 schválený.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání_2021 PDF.pdf
Příloha k ZÚ_vyúčtování finančních vztahů.pdf

 
zveřejněno 25.4.2022

 

Středočeský kraj_Zpráva DSO PDF.pdf
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.pdf
Příloha k ZÚ_vyúčtování finančních vztahů.pdf
 
zveřejněno 5.1.2022 Schválený rozpočet DSO Cecemínsko na rok 2022.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Cecemínsko na období 2023-2025.
Rozpočtové opatření č. 2/2021.

 
zveřejněno 29.11.2021 Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2022.
Návrh Střednědobého výhledu na roky 2023-2025.
zveřejněno 26.10.2021 Rozpočtové opatření č. 01/2021
zveřejněno 28.6.2021 Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2020
zveřejněno 20.4.2021 Návrh závěrečného účtu DSO Cecemínsko za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2020
zveřejněno 4.1.2021 Schválený rozpočet Svazku obcí Cecemínsko na rok 2021
zveřejněno 4.1.2021 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020
zveřejněno 20.11.2020
do 4.1.2021
Návrh rozpočtu Cecemínsko na rok 2021.
zveřejněno 06.07.2020 Schválený závěrečný účet za rok 2019.
zveřejněno 06.07.2020 Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazek obcí Cecemínsko - Schválený Závěrečný účet Svazu obcí Cecemínsko za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cecemínsko za rok 2019
 
zveřejněno 07.04.2020
sejmuto     06.07.2020
Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019.
zveřejněno 08.01.2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
 
zveřejněno 08.01.2020 Schválený rozpočet DSO Cecemínsko na rok 2020
 
zveřejněno 08.01.2020 Schválené rozpočtové opatření č.3/2019
zveřejněno 20.11.2019
sejmuto     08.01.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
 
zveřejněno 20.11.2019
sejmuto     08.01.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2023
 
zveřejněno 28.09.2019 Schválené rozpočtové opatření č.2/2019
zveřejněno 28.06.2019
 
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019
 
zveřejněno 28.06.2019
 
Cecemínsko - Závěrečný účet za rok 2018.
Přílohy:
FIN 2-12 M.pdf
Příloha.pdf
Rozvaha.pdf
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodař. za rok 2018.pdf

 
zveřejněno 16.04.2019 sejmuto     28.06.2019 Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
Přílohy:
FIN 2-12 M.pdf
Příloha.pdf
Rozvaha.pdf
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodař. za rok 2018.pdf

 
zveřejněno 21.12.2018 Schválený rozpočet DSO Cecemínsko na rok 2019
příloha Fin 2-12
Schválený střednědobý výhled DSO Cecemínsko 2019 - 2021.

 
zveřejněno 13.11.2018
sejmuto     21.12.2018
Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2019:.
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019 dle paragrafů.pdf
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2019 dle položek.pdf
Svazek obcí Cecemínsko - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU.pdf
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021.doc
 
zveřejněno 13.11.2018 Oznámení o plátcovství DPH
zveřejněno 08.10.2018 Rozpočtové opatření č. 4 / 2018
zveřejněno 20.06.2018 Cecemínsko - Závěrečný účet za rok 2017.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - Cecemínsko.pdf
Cecemínsko - Rozvaha .pdf
Cecemínsko - Výkaz Fin 2-12.pdf
Cecemínsko - Výkaz zisku a ztráty.pdf
Cecemínsko - Příloha.pdf

 
zveřejněno 30.05.2018 Rozpočtové opatření č. 3 / 2018
zveřejněno 22.05.2018 Rozpočtové opatření č. 2 / 2018
zveřejněno 20.03.2018
sejmuto     20.06.2018
Návrh závěrečného účtu Cecemínsko 2017.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - Cecemínsko.
Přílohy:
Cecemínsko - Výkaz Fin 2-12.pdf
Cecemínsko - Příloha.pdf
Cecemínsko - Rozvaha.pdf
Cecemínsko - Výkaz zisku a ztráty.pdf

 
zveřejněno 14.02.2018 Rozpočtové opatření č. 1 / 2018
zveřejněno 20.12.2017 Svazek obcí Cecemínsko - Schválený rozpočet roku 2018
Svazek obcí Cecemínsko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020
zveřejněno 20.12.2017 Rozpočtové opatření DSO Cecemínsko - č. 4 / 2017
zveřejněno 11.11.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Cecemínsko na období 2018 - 2020.
zveřejněno 06.11.2017 Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2018 dle paragrafů
zveřejněno 06.10.2017 Rozpočtové opatření DSO Cecemínsko - č. 3 / 2017
zveřejněno 03.07.2017 Veřejná vyhláška - povolení stavby:
Intenzifikace ČOV Dřísy na pozemcích parc. č. 2034, 2018 a st. 505 v k.ú. Dřísy, Spouštěná studna na pozemku parc. č. 2034 v k.ú. Dřísy.

 
zveřejněno 25.06.2017 Rozpočtové opatření DSO Cecemínsko - č. 2/ 2017
zveřejněno 25.03.2017 Rozpočtové opatření DSO Cecemínsko - č. 1 / 2017
zveřejněno 16.03.2017 DSO Cecemínsko - Závěrečný účet 2016.
DSO Cecemínsko - rozvaha.
DSO Cecemínsko - výkaz zisků a ztráty.
DSO Cecemínsko - příloha.
DSO Cecemínsko - Fin 2-12.
DSO Cecemínsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

 
zveřejněno 8.03.2017 Návrh rozpočtového opatření DSO Cecemínsko - č. 1 / 2017
zveřejněno 03.11.2016 Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2017
zveřejněno 3.11.2016
sejmuto zveřejnění 13.12.2016
zveřejněno 11.03.2016 Závěrečný účet DSO Cecemínsko 2015.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2015
Příloha 122015.pdf,  
Fin 2 12 122015.pdf,  
Rozvaha 122015.pdf
Výkaz zisků a ztráty 2015.pdf

 
zveřejněno 20.12.2015 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2016 až 2018
zveřejněno 11.11.2015 Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2016
zveřejněno 02.7.2015 PRODLOUŽENÍ TERMÍNU K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE,
zveřejněno 2.7.2015
Nový konec běhu lhůty pro podání nabídek je 9.7.2015 do 14:00 hod.
 
zveřejněno 21.04.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření DSO Cecemínsko za rok 2014
Závěrečný účet DSO Cecemínsko  za rok 2014
zveřejněno 19.11.2014 Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2015
zveřejněno 08.04.2014 Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2013
zveřejněno 15.11.2013 Návrh rozpočtu DSO Cecemínsko na rok 2014
zveřejněno 22.06.2012 Výpis z usnesení o zvolení nového předsedy svazku
zveřejněno 10.02.2012
Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2011
zveřejněno 25.11.2011
Rozpočet DSO na rok 2012
zveřejněno 04.04.2011 Závěrečný účet DSO za rok 2010
zveřejněno 01.12.2010 Rozpočet DSO na rok 2011
27.3.2008 Stanovy DSO Cecemínsko, 27.3.2008
  
strana 1, strana 2, strana 3, strana 4
11.12.2007 Usnesení č. 4 ze zasedání Členské schůze DSO Cecemínsko,
která se konala dne 11.12.2007

  soubor
11.12.2007 Zápis č. 4 ze zasedání Členské schůze DSO Cecemínsko,
která se konala dne 11.12.2007

  soubor
26.10.2007 Změna zápisu DSO Cecemínsko, 26.10.2007
   strana 1, strana 2
15.12.2003 Registrace DSO Cecemínsko - reg.č. 226/2003/PV, 11.12.2003
  strana 1, strana 2
17.10.2003 Zakladatelská smlouva DSO Cecemínsko, 17.10.2003
  strana 1, strana 2 

Upozornění 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek)


popř. prohlížeč XLS souborů (ke stažení zde)  - resp. DOC soborů (ke stažení zde) anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.