Úvod Dokumenty Tip na výlet Společné projekty Kontakty   Dřísy Hlavenec Konětopy Lhota Nedomice Ovčáry Sudovo Hlavno

Společné projekty DSO Cecemínsko
 

 
4.9.2018
Dne 4.září 2018 byla započata stavba intenzifikace ČOV a dostavba tlakové kanalizace v obcích Lhota a Dřísy. Svazek obcí Cecemínsko na ni získal dotaci z Operačního programu Životní prostředí. 
  • Ve středu 14. září 2012 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod (ČOV) , nacházející se v katastru obce Dřísy.
    Stavba ČOV a první etapy tlakové kanalizace vybudované za 71 418 tisíc korun, bude sloužit občanům Dřís,Ovčár a Nedomic, sdružených ve Svazku Cecemínsko. Tyto obce na stavbu obdržely dotaci ve výši 43 200 tisíc korun z Evropské unie v rámci programu rozvoje venkova MZ ČR.Postupně se ještě na ČOV napojí další dvě obce, Sudovo Hlavno a Lhota
    Stavba kromě centrální ČOV 1950 EO, výtlak Nedomice – Dřísy, zahrnuje i 138 kanalizačních přípojek ve zmiňovaných obcích (Dřísy 81 ks, Ovčáry 36 ks a Nedomice 22 ks). V srpnu 2010 započaly první stavební práce. Předání hotového díla se uskutečnilo v termínu k 31. 8. 2011 a následně proběhly kolaudace jednotlivých částí ČOV, kanalizačních stok a podružných sběračů v jednotlivých obcích.
  • V současné době DSO připravuje vydání informačních letáků pro podporu rozvoje turistiky v regionu
  • Přípravy a vybudování tlakové kanalizace a společné ČOV s následným zabezpečením provozování tohoto zařízení