Úvod Dokumenty Tip na výlet Společné projekty Kontakty   Dřísy Hlavenec Konětopy Lhota Nedomice Ovčáry Sudovo Hlavno

Turistika a cestovní ruch v regionu
 

Oblast mikroregionu Cecemínsko má výborné podmínky pro rozvoj činností souvisejících s rekreací. Žádná část ze DSO Cecemínsko nemá na svém území intenzivní průmyslovou výrobu zatěžující životní prostředí, naopak celé území se jeví jako klidová rekreační oblast v blízké dostupnosti hl. města Prahy a bývalých okresních měst Mladá Boleslav a Mělník.

                     

mapa regionu
dopravní spojení
cyklostezka
Dřísy

V blízkosti obce byla dle dochovaných zpráv založena na slunné jižní straně vrchu Cecemína
u Dřís první vinice v Čechách a to již v samotných počátcích vlády prvních Přemyslovců. Táhla se po stráni nad dnešními Nedomicemi až ke Všetatům. Vinice se od nepaměti nazývala „ vinicí sv. Václava“ a díky ideální k jihu obrácené poloze a kvalitní půdě rodila po staletí hojnost vynikajícího vína.
Na úpatí vinice stojí barokní kaple, kterou dal do vinic roku 1729 postavit staroboleslavský děkan Frik podle projektu slavného barokního stavitele R.J.Dintzenhofera.
Hlavenec

Obec Hlavenec leží na samém okraji kdysi rozlehlých staroboleslavských lesů nedaleko známého motorestu U čtyř kamenů při dálnici z Prahy na Mladou Boleslav. Obec se nachází v úrodné polabské nížině - nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 179 - 220 m.
Na území obce se nachází několik památek - z nichž nejznámější je zdaleka viditelný pomník císaři Karlu VI., který
zde dal v letech 1724-5 postavit Hrabě František Antonín Špork. Obec patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející sídla v kraji, rovněž žije bohatým kulturním životem.  
 

Obec Hlavenec vydala informační letáček o obci
pro informace o dostupnosti kontaktujte obecní úřad


 

Konětopy

Konětopy leží na křižovatce silnic směrem na Čečelice (a dále Byšice) a na Dřísy (a dále Kostelec nad Labem). Směrem na Sudovo a Kostelní Hlavno vede spojení na Mladou Boleslav a po rychlostní komunikaci na Prahu.
Rozhodujícím faktorem vytváření krajiny a životního prostředí obce byla a je zemědělská výroba a těžba šterkopísku, po níž zůstalo jezero hojně využívané k rekreaci.

 

Kostelní Hlavno

Území obce Kostelní Hlavno neleží v žádné z typických rekreačních oblastí, obec však má ideální spojení na blízké rekreační oblasti jezera Lhota a Křenek (Ovčáry), má vynikající podmínky pro cykloturistiku.  Významnou dominantou obce je
chrám  zasvěcený sv. Petru v okovech,

 

Lhota - jezero Lhota
Vyhledávané jezero vzniklo na místě ohromné pískovny, která byla založena v roce 1965 pro potřeby výstavby dálnice D1 a metra v Praze. Těžba byla ukončena v roce 1983. Po jejím ukončení vzniklo v lese východně od obce jezero o vodní ploše cca 25 ha a hloubce místy až 14 m, které je dnes využíváno pro výbornou kvalitu vody k rekreaci. 
Vzdálenost necelých 20 km od Prahy z něj učinila vyhledávané a hojně navštěvované místo. Na nejslunnější straně byla založena, ještě za totality, první veřejná nudistická pláž na našem území.
Velkokapacitní parkoviště severně od jezera má velikost cca 2.8 ha a odhadovanou kapacitu 1400 osobních automobilů. Parkoviště má částečně zpevněný (škvárový) povrch, k zastínění parkujících aut jsou na něm vysazovány vzrostlé stromy. Jezero má výbornou dostupnost pro cyklisty, a to jak po standardních silničních komunikacích, tak i po vyznačených cyklostezkách.
 

Obec Lhota vydala informační letáček o obci
pro informace o dostupnosti kontaktujte obecní úřad

Nedomice

Nedomice leží na pravém břehu řeky Labe nedaleko města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav při silnici na Mělník a při železniční trati z Nymburka do Mělníka. Ze severu je přirozeně chráněná vrchem Cecemínem. Obec je známá pěstováním zeleniny a dlouhou vinařskou tradicí. V obci se nedochovaly významné historické památky, protože během třicetileté války obec lehla popelem stejně jako sousední Ovčáry. Později se obě obce obnovily v původních lokalitách. Obec má výbornou polohu pro turistiku a cykloturistiku pro návštěvu zajímavých památek a rekreačních center v blízkém okolí.

 

Ovčáry
Obec je známá pěstováním zeleniny a vyhledávaným jezerem, které leží v těsném sousedství obce a i když patří do katastru obce Křenek, je v povědomí lidí známo jako jezero Ovčáry. Jezero vzniklo intenzivní těžbou písku na místě bývalého kopce Na Homolce, který převyšoval okolní krajinu asi o dvě desítky metrů. Samotná těžba písku probíhala v letech 1958-1963. Voda na místě pískovny se používala pro zavlažování polí v okolí.
Po ukončení těžby vzniklo vyhledávané rekreační jezero s průzračně čistou vodou a postupně známá rekreační oblast Křenek-Ovčáry. Jezero je ze tří stran obklopeno poli a zbytek lesem. Přilehlé pláže jsou písčité.
V sezóně je zde otevřen kemp Kačer s restaurací a parkovištěm. V okolí je rovněž mnoho soukromých rekreačních objektů - chat a chalup - většinou ve vlastnictví obyvatel Prahy, nebo obyvatel okresu Mělník. V areálu jezera je umístěn známý klub vodního lyžování Water Ski Club.

Sudovo Hlavno
 
Významnou dominantou obce je zvonička, dříve s obecní váhou, postavená na návsi z roku 1905. Náves lemují historické zemědělské usedlosti s klasicistní klenutou bránou a venkovské domy, které jsou součástí regionu lidové architektury - tzv. Polabský dům. Okolí obce láká k cykloturistice a pěší turistice. Vesnice žije bohatým společenským životem, tradiční i novodobé akce pomáhají organizačně zajišťovat místní spolky hasičů, myslivců a zahrádkářů.